Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Nie zabrakło ich i dziś – 21 czerwca 2024 r.

Wszystkich zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i gości powitała serdecznie Dyrektor szkoły Agnieszka Fir. Wręczyła nagrody uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, pogratulowała rodzicom i podziękowała nauczycielom za ich zaangażowanie 👏

Cześć artystyczną przygotowali uczniowie klasy 3, którzy kończą etap edukacji wczesnoszkolnej i żegnają się z wychowawczynią, panią Izabelą Zielińską. Życzymy im powodzenia w klasie 4 😍

Obecna na uroczystości Kierownik Referatu Oświaty Monika Dziecielska wręczyła w imieniu Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina nagrodę dla najlepszego ucznia w szkole. Otrzymała ją Magdalena Kozłowska, uczennica klasy VI, która poza wysokimi wynikami w nauce, poszczycić się może licznymi sukcesami w konkursach na szczeblu wojewódzkim czy powiatowym❤️

Obecna na uroczystości Pani Anita Kwidzińska, radna gminna, wręczyła zasponsorowane z własnych środków nagrody uczniom, którzy z pasją rozwijają swoje uzdolnienia, odnosząc przy tym niemałe sukcesy. Pani Anita uznała, że na zauważenie i docenienie zasługuje uczeń klasy 4, Błażej Fir, który w tym roku szkolnym wziął kilkukrotnie udział w turniejach tanecznych na szczeblu ogólnopolskim, odnosząc liczne sukcesy indywidualne i zespołowe. Nagrody trafiły również do uczennic: Magdaleny Kozłowskiej, Anny Puchacz, Julii Śmiechowskiej, Julii Wyrozumskiej, Leny Brylowskiej i Julii Kwidzinskiej – które tworzą zespół wokalny „Małe Wiśta Wio” i pod opieką pani Izabeli Zielińskiej rozwijają swoje talenty na kole muzycznym, reprezentują szkołę podczas uroczystości gminnych i szkolnych, odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Dziękujemy serdecznie Pani Anicie za taką inicjatywę 🥰

Podczas zakończenia wręczone zostały również nagrody dla uczniów, którzy wzięli udział w gminnym konkursie wiedzy „Odnawialne źródła energii”, zorganizowanym w ramach podsumowania projektu „Edukacja ekologiczna w Gminie Potęgowo -edycja 2023”:

I miejsce Michalina Semak

II miejsce Filip Furmaniak i Paweł Brach

III miejsce Konstancja Kafeman i Mateusz Wyrozumski

Wyróżnienie: Maciej Pikuła, Amelia Lisiak, Paweł Rychert

Gratulujemy 👏🥰

Wszystkim życzymy udanych, pogodnych, radosnych i bezpiecznych wakacji 🥰❤️🥰❤️