SP-SKOROWO

p.o. Dyrektor Szkoły mgr Agnieszka Fir

Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni od listopada 2019r. 

Absolwentka filologii polskiej, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny.

W 2017r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie oświatą".

Uczy języka polskiego i prowadzi zajęcia specjalistyczne - terapię  pedagogiczną.

mgr Magdalena Majchrzak

społeczny zastępca Dyrektora

 język angielski

mgr Monika Wódkiewicz

 język polski,

historia,

biblioteka

mgr Monika Klimczyk

 język niemiecki

 

 

mgr Alicja Matuszewska

język kaszubski

mgr Izabela Zielińska

edukacja wczesnoszkolna,

muzyka, 

plastyka,

rewalidacja

mgr Bożena Wrońska

edukacja wczesnoszkolna,

przyroda

mgr inż. Alicja Cichocka

matematyka

mgr Iwona Górska

fizyka

 

 

mgr Angelika Ulanowska-Sienkiewicz

edukacja przedszkolna

 

mgr Anna Kosior

edukacja przedszkolna,

terapia pedagogiczna,

rewalidacja,

pedagog specjalny

mgr Jolanta Gromowska

edukacja wczesnoszkolna,

pedagog szkolny

mgr Urszula Zamęcka

edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

mgr Anna Jagielska

geografia,

WOS,

WDŻwR,

doradztwo zawodowe

mgr Arleta Boyke

logopeda

 

 

mgr Joanna Leśniak

biologia,

chemia

mgr Kamil Gapski

informatyka,

technika,

wychowanie fizyczne

ks. mgr Zbigniew Kulas

religia

 

 

Skip to content