SP-SKOROWO

Początki

Początki Szkoły Podstawowej w Skórowie sięgają roku 1946, kiedy to w nowo utworzonych czterech oddziałach klasowych naukę rozpoczęło 37 uczniów. Rola pierwszego dyrektora tej placówki przypadła Janowi Bartosiewiczowi. Jego następcami byli: Jerzy Chróściewicz, Jerzy Płuciennik, Władysław Dykty, Lucjan Kowalski, Krystyna Kowalska, Jerzy W. Awchimieni, Mirosława Gostyńska, Jolanta Gromowska, Andrzej Malinowski i Katarzyna Błaszczyk.
Od listopada 2019r. obowiązki Dyrektora Szkoły pełni pani Agnieszka Fir.

O patronie

Spośród wymienionych osób na szczególną uwagę zasługuje Lucjan Kowalski – człowiek, dzięki którego determinacji, zaangażowaniu i poświęceniu w latach osiemdziesiątych minionego wieku w Skórowie powstał nowy budynek szkolny – będący do dziś jej siedzibą. Lucjan Kowalski całą swoją energię oraz czas poświęcił realizacji projektu, który w tamtym czasie wydawał się – przy chronicznym braku funduszy i materiałów – nierealny i karkołomny. Potrafił swoim entuzjazmem i wiarą w osiągnięcie nieosiągalnego zarazić całą lokalną społeczność, która przyłączyła się do urzeczywistnienia marzenia o szkole z prawdziwego zdarzenia. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że oddanie do użytku nowego budynku szkolnego we wrześniu 1991 roku było swoistym triumfem pięknego marzenia nad bezwzględną rzeczywistością. Niestety, samemu pomysłodawcy nie dane było cieszyć się wraz z innymi mieszkańcami Skórowa ostatecznymi owocami swoich starań. Lucjan Kowalski zmarł w marcu 1990 roku.
Gdy w 1998 roku, staraniami ówczesnego dyrektora, Jerzego W. Awchimieniego, rozpoczęto działania zmierzające do wybrania dla szkoły patrona, dla dużej części społeczności złożonej z nauczycieli, uczniów i ich rodziców, oczywistym kandydatem był właśnie Lucjan Kowalski – człowiek, któremu całe środowisko lokalne tak wiele zawdzięcza. Uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Skórowie imienia Lucjana Kowalskiego miało miejsce w 1998 roku. Akt ten stał się symbolicznym podziękowaniem Nauczycielowi, Pedagogowi, Dyrektorowi za to, co po sobie pozostawił. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że budynek, w którym do dziś dnia odbywają się lekcje, to nie jedyne i nie najważniejsze dziedzictwo Lucjana Kowalskiego. O wiele ważniejsze jest to, co niematerialne – niedościgniony wzór postawy obywatelskiej, zaangażowania w życie swojej społeczności. Jeśli jednym z najważniejszych ideałów, do których dziś, na początku XXI wieku, dążymy, jest społeczeństwo obywatelskie, to Lucjan Kowalski jest idealnym przykładem lidera takiego społeczeństwa, a tym samym najlepszym z możliwych wzorem do naśladowania dla dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły.

Dzień dzisiejszy...

W tym roku mija 76 lat od powstania naszej szkoły. Przez ten czas zmieniała się nie tylko jej dyrekcja. Zmieniało się praktycznie wszystko: liczba klas, oddziałów, siedziba, warunki lokalowe, zmieniali się uczniowie i nauczyciele, zmieniały się podręczniki i programy nauczania…
Szkoła Podstawowa im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie to nowoczesna, przyjazna, bezpieczna i otwarta placówka, której próg każdego dnia przekracza 108 uczniów oraz 18 nauczycieli. Można powiedzieć, że „tylko tylu” – a jednak właśnie to stanowi o niepowtarzalności naszej szkoły. Niewielka ilość uczniów jest jej atutem. Pozwala stworzyć warunki, w których indywidualizowanie nauczania jest naprawdę możliwe i realizowane. . Bez żadnej przesady możemy stwierdzić, że w murach naszej szkoły każdy zna każdego.

68 dzieci to uczniowie klas I – VIII. Dodatkowo 40 dzieci to najmłodsi, z myślą o których otworzyliśmy dwa oddziały przedszkolne – oprócz tradycyjnej „zerówki”, w której dzieci przygotowywane są do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej (uczęszczają do niej dzieci 5- i 6-letnie), mamy także oddział przedszkolny dla trzy- i czterolatków. Dzięki staraniom dyrekcji i grona pedagogicznego oraz dzięki wsparciu władz gminnych udało nam się stworzyć warunki, w których każde dziecko z terenu naszego obwodu szkolnego (i nie tylko) może korzystać z edukacji przedszkolnej od trzeciego roku życia. Do nas rodzice z pełnym zaufaniem i poczuciem bezpieczeństwa przyprowadzają swoje najmłodsze pociechy. Jest to najlepszy dowód na to, jak funkcjonuje szkoła w Skórowie i jaka panuje w niej atmosfera.

„A nam się marzy WF na plaży, przyroda w lesie, polski w kabarecie…” – śpiewają nasi uczniowie w czasie różnych uroczystości. Słowa te pochodzą z „Pieśni Szkoły”, czyli naszego szkolnego „hymnu”. Wybrzmiewa w nich marzenie o tym, by pobyt w szkole bardziej kojarzył się z przygodą niż z przykrym obowiązkiem, marzenie, które przynajmniej w części – mamy nadzieję – udaje się w naszej szkole realizować.

Skip to content