SP-SKOROWO

UMIEM PŁYWAĆ- program powszechnej nauki pływania

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły z klas I-III biorą udział w bezpłatnym programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. W ramach zajęć grupa uczniów pod opieką nauczyciela i instruktora pływania zdobywa, a potem doskonali, umiejętność pływania na jednej z okolicznych pływalni (Lębork, Słupsk lub Redzikowo). 

W roku 2021 uczniowie z klas I –III naszej szkoły brali udział w dwóch edycjach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”. Wyjazdy na basen w 15-osobowych grupach odbyły się na przełomie maja i czerwca 2021r., a następnie we wrześniu, październiku i listopadzie 2021r.

       Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność pływania.

       Zajęcia odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu. Podczas dwudziestu godzin zajęć w każdej edycji uczniowie oswajali się z wodą i nabywali umiejętności pływackie.

        Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd. Nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu.

Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy.

Umiem pływać V-VI 2021r.
Umiem pływać IX-XI 2021r.
Umiem pływać IX-XI 2021r.
Umiem pływać V-VI 2021r.
Umiem pływać IX-XI 2021r.
Umiem pływać IX-XI 2021r.
Skip to content