Zawieszenie zajęć dla klas I-III - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Skórowie
16516
post-template-default,single,single-post,postid-16516,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-15.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Zawieszenie zajęć dla klas I-III

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. od 9 do 29 listopada 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy szkół. Zawieszone są zajęcia stacjonarne, wszyscy uczniowie będą się uczyli zdalnie.

➡️

Klasy IV – VIII

Utrzymana zostaje organizacja pracy obowiązująca od 26 października br. Informujemy, że dla uczniów klas VIII, którzy mają taką potrzebę, istnieje możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych.Konsultacje mogą się odbywać stacjonarnie lub online, w zależności od ustaleń z nauczycielem prowadzącym. Zapisy na konsultacje prowadzone będą przez wychowawców klas – telefonicznie lub mailowo. O terminie spotkania ucznia poinformuje nauczyciel przedmiotu.

➡️

Klasy I – III

Od poniedziałku, 9 listopada br., dla uczniów klas I – III odbywać się będą zajęcia online. Lekcje online rozpoczynają się o godzinie określonej w tygodniowym planie zajęć. Każde połączenie online trwa 30 minut, pozostałe 15 minut lekcji uczeń wykorzystuje na wykonanie prac zadanych przez nauczyciela, utrwalenie materiału czy inną pracę według wskazówek nauczyciela.

Realizowane będą zajęcia rewalidacyjne – istnieje możliwość prowadzenia zajęć na terenie szkoły-nauczyciele prowadzący te zajęcia będą kontaktować się w tej sprawie z rodzicami.

Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe, szkoła może użyczyć sprzęt. Potrzeby prosimy zgłaszać do wychowawców klas. Postaramy się pomóc jak największej liczbie osób. Informacje o terminie użyczenia sprzętu będą przekazywane poprzez strony internetowe szkół bądź telefonicznie.Jeśli będą występowały kłopoty z połączeniem się na zajęciach, prosimy o informację do wychowawców klas, aby nauczyciele mogli przekazać informacje o zrealizowanych treściach.

‼️

Dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą a także realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej, będzie zorganizowana opieka świetlicowa.Uczniowie przebywający w szkole będą korzystali z zajęć online bądź zostanie im zorganizowana praca stacjonarna z dostępnymi nauczycielami.

Zgłoszeń na świetlicę prosimy dokonywać poprzez wychowawców klas – w informacji należy uwzględnić godziny przewidywanego pobytu dziecka w szkole a ze względów organizacyjnych należy to zrobić z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji.

Preferowaną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny bądź poprzez dziennik elektroniczny – w razie wątpliwości czy pytań w pierwszej kolejności prosimy kontaktować się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu