Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Skórowie
15828
post-template-default,single,single-post,postid-15828,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-15.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie

Rodzaj czynności Termin
składanie przez rodziców
deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w
oddziale przedszkolnym
od 31 stycznia do 8 lutego
złożenie wniosku o przyjęcie do
oddziału przedszkolnego
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
od 25 lutego do 8 marca
weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do oddziału
przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym
od 11 do 12 marca
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
13 marca
potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia
od 14 do 22 marca
podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
26 marca
Postępowanie uzupełniające
złożenie wniosku o przyjęcie do
oddziału przedszkolnego
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
od 24 kwietnia do 10 maja
weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i
dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 13 do 14 maja
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
15 maja
potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 16 do 24 maja
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych
29 maja

 Deklaracje o kontynuowaniu wychowania w oddziale przedszkolnym i wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie

Postępowanie rekrutacyjne
Rodzaj czynności Termin
składanie przez rodziców dzieci
realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w
oddziale przedszkolnym, w 
obwodzie, w którym dziecko
mieszka, wniosków o kontynuację
edukacji w klasie I
od 31 stycznia do 8 lutego
złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 25 lutego do 8 marca
weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i
dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 11 do 12 marca
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
13 marca
potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 14 do 22 marca
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych
26 marca
Postępowanie uzupełniające
złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 24 kwietnia do 10 maja
weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i
dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 13 do 14 maja
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
15 maja
potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 16 do 24 maja
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych
29 maja

Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I i przyjęciu do I klasy Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego można pobrać w sekretariacie szkoły oraz w zakładce dokumenty.