Nasi uczniowie z klas IV-VIII, wraz z koleżankami i kolegami z innych szkół z terenu Gminy Potęgowo, uczestniczyli dziś w nietypowym spotkaniu profilaktycznym zorganizowanym w GCK w Potęgowie. Przy dźwiękach żywiołowej muzyki art-rockowego zespołu „Alfah Femmes” bawili się doskonale, a w przerwach mieli okazję posłuchać przemyśleń młodej wokalistki dotyczących granic wolności, sposobów radzenia sobie z uzależnieniami i ich wpływu na zdrowie oraz sposób funkcjonowania człowieka, kondycji psychicznej współczesnych młodych ludzi. Koncert opłacono ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

+3