Cała społeczność szkolna SP w Skórowie uczestniczyła w akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie w ramach III Międzynarodowej edycji akcji czytelniczej „Przerwa na czytanie”. Na szkolnych korytarzach zagościły książki i książeczki. Czytali wszyscy – uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Dyrekcja szkoły, panie z obsługi i administracji, uczniowie klasy 8. udali się do oddziałów przedszkolnych, by poczytać naszym najmłodszym wychowankom. Czytanie rozwija, wzbogaca wyobraźnię, uszlachetnia, a więc CZYTAJMY!

#przerwanaczytanie