W dniu 12 października 2022 w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne i edukacyjno-rozwojowe dla uczniów klas IV – VIII. Przeprowadził je pan Sławomir Pyrko: terapeuta uzależnień i muzyk. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych.

Pan Sławomir Pyrko w swoim programie słowno-muzycznym, w przystępny sposób propagował zdrowy styl życia i kulturę języka; wskazywał zagrożenia, jakie niosą ze sobą uzależnienia i działania autodestrukcyjne; mówił o zagadnieniach dotyczących zagrożeń czyhających na młodzież w postaci uzależnień począwszy od papierosów, alkoholu przez narkotyki, dopalacze do uzależnień behawioralnych (uzależnienie od komputera, telefonu komórkowego, sieci internetowej, gier, cyberprzemocy, agresji, przemocy, wulgaryzmów, hazardu, itp.). Terapeuta w prosty sposób wskazywał na mechanizmy uzależnienia. Zachęcał do walki ze słabościami. Podkreślał znaczenie więzi rodzinnych, budowania pozytywnego obrazu samego siebie, właściwych przekonań i systemu wartości, identyfikacji własnych potrzeb i własnych możliwości, większej świadomości własnych celów życiowych.

Uatrakcyjnieniem zajęć były wykonywane na żywo autorskie piosenki Pana Sławomira Pyrko.

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z nauczycielami i rodzicami naszych uczniów.