30 września odbyły się wybory do naszego Samorządu Uczniowskiego. Pani Dyrektor Agnieszka Fir rozpoczęła spotkanie od przypomnienia roli wyborów i samorządności w życiu człowieka. Spośród osób wybranych wcześniej do samorządów klasowych wyłoniono przedstawicieli wszystkich uczniów.

Przewodniczącym SU został Dominik Kozłowski, wspierać będą go dziewczyny: Gabriela Ikała i Nadia Furmaniak. Gratulujemy👏

Decyzją uczniów opiekunem SU został p. Kamil Gapski.

Życzymy wielu pomysłów i owocnej pracy na rzecz całej szkolnej społeczności😊