W związku z możliwością dofinansowania przez gminę kosztów posiłków spożywanych w szkole i w oddziałach przedszkolnych wykupowanych prywatnie przez rodziców prosimy o złożenie w terminie do 9 września 2022 r. deklaracji/zgłoszeń od rodziców uczniów i przedszkolaków, którzy regularnie i stale chcieliby korzystać w szkole z takiego posiłku.

Rodzice, którzy złożą takie deklaracje, będą ponosić opłaty jedynie za tzw. „wkład do kotła” w kwocie 4,23 zł i będą zobowiązani wpłacać ją na konto dochodów szkoły. Resztę kosztów będzie dopłacać gmina (całkowity koszt posiłku to w tym roku szkolnym kwota 7,50zł).

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły.

W przypadku rezygnacji z korzystania z dopłat do dożywiania rodzic będzie musiał również złożyć ją na piśmie.

Jeśli rodzic nie złoży takiej deklaracji lub jego dziecko sporadycznie korzysta ze stołówki szkolnej będzie tak jak dotychczas rozliczał się bezpośrednio z firmą cateringową, płacąc całość opłaty za dany posiłek, tj 7,50 zł.

p.o. Dyrektor SP w Skórowie Agnieszka Fir