Uczniowie klasy VIII z Panią Moniką Wódkiewicz i Dyrektor SP w Skórowie Agnieszką Fir wzięli udział w akcji „Narodowe Czytanie” zorganizowanej w GCK przez Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie Panią Joannę Princ-Gołębiewską. Do wspólnej lektury „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza zaproszeni zostali również Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin, uczniowie SP w Potęgowie i Łupawie oraz reprezentanci ŚDPS i Klub Seniora Srebrna Sieć II. Zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać m.in. utworu „Pani Twardowska” przeczytanego przez ucznia naszej szkoły Dominika Kozłowskiego.