W roku szkolnym 2021/2022 grupy przedszkolne wraz z wychowawczyniami panią Angeliką Ulanowską-Sienkiewicz i panią Anną Kosior przystąpiły kolejny raz do realizacji projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, organizowanym przez wydawnictwo MAC Edukacja i jego pomysłodawczynię panią Anetę Konefał. Realizacja owego projektu służyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczycielami. Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci, a także do doskonalenia ich pracy własnej. Wymagał zaangażowania i dodatkowych działań, ale osiągnięte efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszkola.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi.