W rejonie twojej miejscowości na pewno mieszkają różne zwierzęta. Mogą to być zarówno większe ssaki, jak również pospolite lub rzadko spotykane ptaki. Tereny te z pewnością są domem różnych gatunków gadów i płazów, a także ciekawych owadów.

Bogactwo fauny Gminy Potęgowo to fakt godny utrwalenia na fotografiach, dlatego zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym „DZIKIE ZWIERZĘTA W MOIM OTOCZENIU” wszystkich chętnych uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie.