Miło nam poinformować, że grupa 5-6-latków zdobyła dla Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie Certyfikat za udział w OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM „ZABAWA SZTUKĄ”, który zrealizowała Pani Anna Kosior.

Głównym celem Projektu było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Z wielkim zaangażowaniem zrealizowano 12 zadań:

1. „Festiwal Twórczości” – od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna. Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki

5. „Drzewo życia” – zajęcia w plenerze oraz wykorzystanie techniki frottage (Dzień Drzewa)

6. „Matematyka w obrazach” – zainspirowane twórczością Jasper Johns

7. „Obrazy malowane na mleku”

10. „Sudoku z Władysławem Ślewińskim”

12. „Obrazy malowane nożyczkami” – bądź jak Henri Matisse

14. „Koło życia” – mandala

18. „Twarzą w twarz” – z Vincentem van Goghiem

23. „W roli rzeźbiarza”

20. „Edukacja przez ruch D. Dziamskiej”

26. „Sztuka ziemi (land art.)”

oraz zadanie własne – zorganizowanie konkursu pt. „Pani Jesień z darów ziemi”.

Wszystkie zadania sprawiły dzieciom radość, pozwoliły rozwinąć twórcze myślenie, kreatywność, motorykę małą i manualność, orientację przestrzenną, umiejętności konstrukcyjne oraz współdziałanie w grupie.