1.Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym – od 9.05 22r – 16.05.22r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym – od 24.05.22r. – 07.06.22r.

Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.