Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski. W pierwszych trzech dniach obchodzone są trzy ważne Święta.

1 maja – Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to święto obchodzone corocznie dla upamiętnienia i uznania osiągnięć ludzi pracujących. W Polsce ten dzień jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.

3 maja – Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia 1791 r. przez Sejm Czteroletni. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny.

Z tej okazji społeczność naszej Szkoły wzięła udział w uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów klas IV i VIII pod opieką pań Moniki Wódkiewicz i Izabeli Zielińskiej.

Uczniowie zaprezentowali się wspaniale, jednak główną bohaterką uroczystości stała się FLAGA, której biało-czerwone barwy królowały w naszej Szkole cały dzień.