Uczniowie klasy 8. uczestniczyli w „Dniach Otwartych” szkół ponadpodstawowych Powiatu Lęborskiego. Odwiedzili Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku. We wszystkich placówkach czekały na uczniów różnorodne atrakcje- pokazy, krótkie inscenizacje, występy wokalne, poczęstunek, quizy itp. Mieli okazję spotkać się z dyrektorami i nauczycielami, porozmawiać z uczniami, zapoznać się z ofertą edukacyjną i bazą techniczną odwiedzonych placówek. Z pewnością takie wyjazdy pomagają w podjęciu decyzji, która już niedługo przed nimi – decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia.