2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Nasze Przedszkolaczki pod okiem kreatywnych Wychowawczyń Angeliki Ulanowskiej –Sienkiewicz i Anny Kosior z wielkim zaangażowaniem wykonywały zadania i podejmowały zabawy uświadamiające ten problem. Mamy nadzieję, że w przyszłości ludzie dotknięci autyzmem będą mogli liczyć na ich zrozumienie i wsparcie…