Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas konferencji Szczytu Ziemi (UNCED) w Rio de Janerio w 1992 r. Każdego roku jego obchody skupiają się wokół wybranego zagadnienia. Hasło przewodnie Światowego Dnia Wody 2022 brzmi „Wody podziemne – uczynienie niewidzialnego widocznym”. Nie wszyscy zdają sobie sprawę jak cennym jest ona surowcem, a ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

W ramach programu „Jestem ekologiem” 22 marca grupa 🦋🦋🦋 obchodziła Światowy Dzień Wody.