Przypominamy, iż od 1 kwietnia można składać wnioski o kontynuowanie edukacji w klasie I ( dla przedszkolaków uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych) lub o przyjęcie do kl. I na rok szkolny 2022/2023.

Harmonogram oraz wnioski umieszczamy poniżej, dokumenty dostępne są również w sekretariacie szkoły (sekretariat czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30).

W związku z tym, że nadal nie ogłoszono rekrutacji do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w naszej szkole, informujemy, iż istnieje takie prawdopodobieństwo, że rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, chcący kontynuować lub rozpocząć edukację przedszkolną swoich dzieci, będą musieli ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w Potęgowie lub w Łupawie.

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu     rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosków przez rodziców/opiekunów dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w obwodzie szkoły, której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację nauki w klasie Iod 01.04.2022 r. do 08.04.2022 r.——
Składanie wniosków przez rodziców/opiekunów dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym spoza obwodu szkoły , w której dziecko mieszka, wniosków przyjęcie  do klasy pierwszej od 20.04.2022 r. do 06.05.2022 r. od 21.06.2022 r. do 30.06.2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie  oraz weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 09.05.2022 r. do 10.05.2022 r. od 01.07.2022 r. do 04.07.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych11.05.2022 r.05.07.2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 12.05.2022 r. do 19.05.2022 r. od  06.07.2022 r. do  13.07.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych23.05.2022 r.15.07.2022 r.