W październiku i listopadzie 2021r. przedszkolaki pod opieką p. Anny Kosior i uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem p. Moniki Wódkiewicz wzięli udział w projekcie edukacyjnym „BohaterOn w Twojej Szkole 2021”

Przedszkolaki obejrzały przedstawienie kukiełkowe „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”. Przedstawienie dla najmłodszych oparte na relacji dziadek – wnuczka, w prosty sposób wyjaśniło dzieciom, czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny i co zrobić, by móc się nazwać patriotą. Pokazywało, co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii oraz jak ważna jest dla nich korespondencja z dzisiejszymi, młodymi patriotami. Dzieci w ramach zajęć wykonały też pracę plastyczną- myszkę.

W ramach tego projektu uczniowie z klas IV, V oraz VII i VIII wzięli udział w zajęciach, które w ciekawy sposób przybliżyły im historię dramatycznych wydarzeń z 1944 r. oraz losy naszych bohaterskich Powstańców.

„BohaterON” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. To bardzo ważne, aby dzieci już od najmłodszych lat poznawały historię naszego kraju i potrafiły o niej mówić, dlatego też przystąpiliśmy do ww. projektu.